English24ain - 30ain Gorffennaf 2020

yng Ngholeg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru


Mae Cyngres Telyn y Byd 2020 yn dechrau ymhen...Mae Cymru'n croesawu...
Cyngres Telyn y Byd

Yn 2020, bydd Cyngres Telyn y Byd yn ymweld unwaith eto ag Ewrop, y tro cyntaf ers 12 mlynedd.

I Gymru - gwlad brydferth ac hudolus, gyda thraddodiad heb ei hail o ganu'r delyn.

Ac i Gaerdydd - un o brifddinasoedd mwyaf cyffrous a chroesawgar Ewrop.

Y mae ein gwefan newydd o dan adeiladwaith, ac mi fydd ar gael yn fuan. Yn y cyfamser, os oes diddordeb gennych fynychu’r Ŵyl fel cyfranogwr, arddangoswr neu gwrifoddolwr, a fyddech mor garedig â chofrestru isod, a byddwn mewn cysylltiad maes o law...

Lleoliadau perfformio CTB2020: Neuadd Dewi Sant, Castell Caerdydd, Neuadd y Ddinas a Chanolfan Mileniwm CymruCofrestrwch eich ebost am fwy o wybodaeth...

Rhestr ebost Cynrychiolwyr

Rhestr ebost Arddangoswyr

Rhestr ebost Gwirfoddolwyr

Rhestr ebost Cyfranogwyr

Rhestr Ebost Focws ar Ieuenctid CTB